✓ Steeds 3 jaar garantie.

✓ Premium Certified Refurbished.

✓ Niet tevreden, geld terug.

✓ Overname oud toestel.

VOORWAARDEN.

Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Pieter-Jan Sioen, handelend onder de naam 123REFURBISHED.be

Commerciële entiteit & handelslocatie

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

 • Pieter-Jan Sioen
 • Sint-Elooisstraat 3
 • 8800 Roeselare
 • Ondernemingsnummer BE 0880.782.863
 • BTW-nummer BE 0880.782.863
 • Bankrekening BE28 0014 8728 3620

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webshop aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Artikel 3 – Ons aanbod en uw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.
 3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact, Apple Pay en bankoverschrijving. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien kiest u de wijze van levering: bezorging op uw gekozen adres, of afhalen in één van onze winkels. Hier kan u ook eventuele verzendingskosten berekenen op basis van uw adres. Eénmaal uw winkelmandje volledig & correct is, klikt u onderaan op “verder naar afrekenen” en kan u op een volgende pagina uw facturatie- & eventuele afwijkende leveringsgegevens invullen. Tot slot ziet u onderaan de pagina nogmaals een samenvatting van uw bestelling, kan u onze algemene voorwaarden lezen, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u de bestelling door het indrukken van de bestelknop ‘bestelling plaatsen en betalen”. Pas wanneer uw betaling bij ons werd ontvangen, is uw bestelling definitief.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Als u goederen bij ons koopt, hebt u gedurende 30 dagen vanaf de levering of, bij diensten, het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. U kan uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 3 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u hebt betaald. Eventueel aangerekende kosten bij de aankoop, worden niet terugbetaald, zoals bijvoorbeeld verzendingskosten.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen teruggekregen en grondig geïnspecteerd hebben.
 3. Tijdens de eerste 30 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Als u de goederen terugstuurt, moet dit altijd gebeuren samen met de originele onbeschadigde verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele ontvangen staat, rekening houdende met onze instructies hieronder. Goederen met fysieke schade, verpakking en/of accessoires, hoe klein dan ook, worden steeds geweigerd voor herroepingsrecht.
 4. U kan uw retourpakket retourneren via de post of een koerier, alleen nadat u Artikel 4.5 hieronder hebt gevolgd.
 5. Om uw herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan u het het Europees modelformulier voor Herroeping gebruiken en dit opsturen via mail naar webshop@123refurbished.be of per post t.a.v. 123REFURBISHED.be, Iepersestraat 389, 8800 Roeselare. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging en instructies voor uw herroeping sturen.
 6. Sommige producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, dit zijn nieuwe elektronische toestellen, waarvan de verzegeling na levering is verbroken, of is geïnstalleerd of geregistreerd.

Artikel 5 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze productprijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW & taksen. U komt dus nooit voor verrassingen te staan.
 3. Eventuele extra kosten, zoals bijvoorbeeld verzendingskosten worden steeds transparant en duidelijk vermeld, voorafgaand aan de betaling.
 4. Vergissen is menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.

Artikel 6 – Betaling

 1. Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Bepaalde producten of componenten, zoals bijvoorbeeld tweedehands toestellen en batterijen kunnen afwijken van de standaard wettelijke minimum garantietermijn. Dit staat uitdrukkelijk en duidelijk vermeld in de beschrijving van de betreffende productpagina’s.
 3. Soms biedt 123REFURBISHED.be een langere of uitgebreidere garantie dan de wettelijke minimumgarantie van 2 jaar, dit is een commerciële garantie. De commerciële garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke minimumgarantie. Als er een commerciële garantie wordt aangeboden verschilt deze per product. De eigenschappen van de commerciële garantie staan vermeld op de webpagina van het product en het garantiebewijs. 123REFURBISHED.be is verantwoordelijk voor de afhandeling van de commerciële garantie, tenzij op de webpagina van het product anders staat vermeld. Commerciële garanties gelden voor België en voor de termijn die op de webpagina van het product staat.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres, tenzij u koos voor afhaling in één van onze winkels. Standaard worden bestellingen geplaatst en betaald op werkdagen voor 16u, dezelfde dag nog verzonden, indien op voorraad. Bestellingen geplaatst op zon- of feestdagen, of tijdens verlofperiodes, worden de eerste werkdag na de gesloten periode behandeld en verzonden. Indien geen of onvoldoende voorraad contacteren wij u persoonlijk voor een gepaste oplossing.
 2. We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan u of een door u aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan bij de transporteur. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 30 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent uzelf verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk melden en de artikelen ongeopend in de staat dat u ze hebt ontvangen naar ons terugsturen.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via mail naar webshop@123refurbished.be of per post t.a.v. 123REFURBISHED.be, Iepersestraat 389, 8800 Roeselare. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl.
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.
Winkelwagen
Scroll to Top